• Oslo - Ungarns Ambassade

    Velkommen ! 

  • Reiseinformasjon

    Informasjoner til reisende til Norge 

    Les mer

OI000121_levagott.jpgKjære besøkende,

Jeg er oppriktig glad for å ønske dere hjertelig velkommen til hjemmesiden til Ungarns ambassade i Oslo. Det er en stor ære for meg å kunne meddele at den 6. mai 2021 overleverte jeg mine akkreditiver, undertegnet av Ungarns president János Áder, til Hans Majestet Kong Harald V.

Som Ungarns ambassadør til Norge har jeg som prioritert mål å videreutvikle og utvide de diplomatiske, kulturelle og økonomiske forbindelser mellom våre land.

Jeg er overbevist om at våre felles prinsipper, vår sterke allianse i NATO og i EU/EØS-samarbeidet gir et utmerket grunnlag for å jobbe tettere sammen for å møte dagens politiske, økonomiske og sosiale utfordringer. Til tross for geografisk avstand, er våre mål de samme: å bevare et fredelig, stabilt, trygt og økonomisk velstående Europa for våre barn og barnebarn. Forsvarlig forvaltning av ressurser, beskyttelse av klima og miljø og tilrettelegging for bærekraftig utvikling sikrer ikke bare vår nåtid, men også vår fremtid, og er av sentral betydning for både Ungarn og Norge.

Det er stor og økende interesse for å styrke de økonomiske og handelsmessige forhold mellom våre land. Det ser vi både av de norske selskapene som er til stede i Ungarn og de ungarske bedriftene som etablerer seg i Norge. Samtidig finnes det fortsatt uutforskede muligheter for ytterligere samarbeid, både hva gjelder handel og turisme. Sammen med Det ungarske-norske handelskammer (HNCC), som ble etablert i 2016, vil jeg arbeide for at enda flere norske og ungarske selskaper finner sammen og realiserer vellykkede forretningsprosjekter.

I 1956 fikk omtrent 1500 ungarske familier opphold i Norge. Siden regimeskiftet i 1989 har ungarske borgere kommet til Norge i mer fredelige former. Ungarere reiser hit for ekteskap, studier eller arbeid. Den ungarske diasporaen i Norge er en ekstremt nær og verdifull kobling mellom våre land, da de representerer tradisjonene og kulturarven til både Norge og Ungarn på en autentisk måte. Målet mitt er at både ambassaden og vår konsulære tjeneste fortsatt skal være aktiv, hjelpsom og et møtepunkt for dere alle.

Å studere i utlandet er en av de mest lønnsomme investeringer dagens ungdom kan gjøre. Jeg er glad for at så mange norske studenter vil studere i Ungarn, og kan forsikre alle om at de fortsatt er hjertelig velkommen. EØS-samarbeidet bidrar til å styrke studentutvekslingen og gjør det enklere å leve og oppholde seg for nordmenn i Ungarn og ungarere i Norge.

Interessen for Ungarns attraktive turist- og fritidsdestinasjoner har økt de siste årene, og et stadig høyere nivå på det gastronomiske tilbudet lokker også flere besøkende til Ungarn. Samtidig ønsker flere og flere ungarske turister å besøke de norske fjordene og bli kjent med den fantastiske naturen i Norge.

Koronapandemien, som har pågått i mer enn ett år nå, har dessverre bremset, men ikke stoppet denne utviklingen. Etter hvert som befolkningen blir vaksinert, vil vi forhåpentligvis snart kunne begynne å reise igjen –enten av diplomatiske eller forretningsmessige grunner, eller for å studere, å besøke familien eller bare for å beundre naturen i Norge eller i Ungarn.

Tusen takk for at dere besøker ambassadens hjemmeside. Jeg håper at vi kan holde kontakten og husk at vi er rede til å bistå dere med eventuelle spørsmål.

Jeg ønsker dere god helse!

 

Eszter Sándorfi

Ungarns ambassadør til Norge