• Oslo - Ungarns Ambassade

    Velkommen ! 

  • Norge

    Ungarns Ambassade

  • Reiseinformasjon

    Informasjoner til reisende til Norge 

    Les mer

Kjære besøkende,

Jeg har stor og oppriktig glede av å ønske dere velkommen til web-siden til den ungarske ambassade i Norge. Som ungarsk ambassadør til Norge og Island, er min førsteprioritet å videreutvikle det diplomatiske, forretningsmessige og kulturelle forhold mellom landene. I de siste årene har Ungarns topprangerte system for høyere utdannelse, turisme og det landet kan tilby av fritidsopplevelser og gastronomi, tilkokket mange norske turister og besøkende. På den annen side besøker fler og fler ungarere Norge og Island.

I dag er en av de viktigste diplomatiske instrukser å kultivere og opprettholde sosiale forbindelser og vår ambassade i Oslo er likeså angjerrig i å oppfylle disse kravene. I denne verden som forandres så hurtig, vil diplomatiske institusjoner fortsette å være et holdepunkt for informasjon og for å opprette bindeledd mellom nasjoner, folk og kulturer. Samtidig ønsker vi a bidra til internetfelleskapet gjennom vår web-side.

Det er likedeles viktig for vår ambassade å betjene ungarerne som bor i Norge og Island ved å tilby konsulære tjenester, og å bistå dem i å opprettholde kontakten med Ungarn. Dette er også formålet med vår web-side.

Det er svart hyggelig for meg å notere at dere har besøkt web-siden til vår diplomatiske delegasjon, og jeg håper dere vil finne den informasjonen dere søker.

Anna Mária Sikó

Ambassadør