• Oslo - Ungarns Ambassade

    Velkommen ! 

  • Norge

    Ungarns Ambassade

  • Reiseinformasjon

    Informasjoner til reisende til Norge 

    Les mer

Kjære besøkende,

Vi har stor og oppriktig glede av å ønske dere velkommen til nettsiden til den ungarske ambassade i Oslo. Som Ungarns Ambassade til Norge og Island, er min førsteprioritet å videreutvikle det diplomatiske, forretningsmessige og kulturelle forhold mellom landene. I de siste årene har Ungarns topprangerte system for høyere utdannelse, turisme og det landet kan tilby av fritidsopplevelser og gastronomi, tilkokket mange norske turister og besøkende. På den annen side besøker stadig flere ungarere Norge og Island.

I dag er en av de viktigste diplomatiske instrukser å kultivere og opprettholde sosiale forbindelser og vår ambassade i Oslo er likeså angjerrig i å oppfylle disse kravene. I denne verden som forandres så hurtig, vil diplomatiske institusjoner fortsette å være et holdepunkt for informasjon og for å opprette bindeledd mellom nasjoner, folk og kulturer. Samtidig ønsker vi a bidra til internetfelleskapet gjennom vår nettside.

Det er likedeles viktig for vår ambassade å betjene ungarerne som bor i Norge og Island ved å tilby konsulære tjenester, og å bistå dem i å opprettholde kontakten med Ungarn. Dette er også formålet med vår nettside.

Det er svart hyggelig for oss å notere at dere har besøkt nettsiden til vår diplomatiske delegasjon, og vi håper dere vil finne den informasjonen dere søker.

Ungarns Ambassade