Házasságkötés, családi állapot igazolása

Magyar állampolgár házasságkötése Norvégiában

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető. 

Amennyiben magyar állampolgárként Magyarországon kívül szeretne házasságot kötni, a szükséges teendőkről a tervezett házasságkötés helye szerinti hatóságok adnak pontos tájékoztatást.

A külföldi házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Ez intézhető a Nagykövetség Konzuli Hivatala előtt vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (lásd Házasság magyarországi anyakönyvezése).

Családi állapot igazolása

1., A kérelem benyújtása

Amennyiben a házasságkötés helye szerinti hatóságok előtt családi állapotát igazolnia kell, az erre vonatkozó kérelmet személyesen lehet benyújtani a konzulátuson. Személyes benyújtás esetén előzetesen időpontot kell foglalni. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Alapinformációk" menüpontban található információ.


2., Az eljárás díja, eljárási idő

Az eljárás díja a honlapon, a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. A díj annak függvénye, hogy a kérelmező hatósági bizonyítványt kérelmez, vagy konzuli tanúsítványt. Ez utóbbi egy, a konzulátus által hitelesített kivonat a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, jellemzően elfogadják a norvég hatóságok, de erről kérjük érdeklődjön előzetesen az illetékes norvég szervnél.

Az eljárás ideje hatósági bizonyítvány esetén átlagosan 8-10 hét. 

A konzuli tanúsítvány az ügyintézés során azonnal kiállításra kerül.
 
3., Hatósági bizonyítvány, illetve kivonat a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

A kérelem benyújtásakor az ügyfélnek nyilatkoznia kell róla, hogy hatósági bizonyítványt kér, vagy kivonatot a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból.

- A hatósági bizonyítvány a magyar hatóság által kiadott hivatalos bizonyítvány a családi állapotról.

- A kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból egy egyszerű formátumú, ám szintén konzulátusi pecséttel ellátott igazolás, amely alapján a konzul adja ki a konzuli tanúsítványt és ez tartalmazza a személyes adatait és családi állapotát is. 

Javasoljuk, hogy a tervezett felhasználás szerinti norvég hivatalnál érdeklődjék meg előzetesen, hogy milyen formájú igazolásra van szükségük, s ez alapján eldönthető, hogy melyiket kérvényezzék.

A hatósági bizonyítvány magyar nyelvű. Norvég nyelvű hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készít (www.offi.hu).

A konzul által kiállított tanúsítvány kétnyelvű, magyarul és angolul tartalmazza a kérelmező adatait és családi állapotát. 

4., A kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és (ha van) lakcímkártya
 • Kérelem a családi állapot igazolására (kérjük kék tollal kitölteni, de csak a helyszínen aláírni!)

A kérelemnek nincs kötelező formai előírása. A kérelem benyújtásához szükséges, a tartalmi követelményeknek megfelelő nyomtatvány a lap alján letölthető.
 
 

Házasságkötés Magyarországon 

(mind magyar, mind külföldi házasuló felek esetén alkalmazandó)

A házasságkötési szándék bejelentése a konzulnál

A házasságkötés tervezett időpontja előtt mintegy 3 hónappal érdemes felkeresni a magyarországi helyszín szerinti anyakönyvvezetőt, aki a házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására illetékes. Amennyiben nem tud személyesen megjelenni az anyakönyvvezetőnél, ha valamelyik házasulandó fél nem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor ő, vagy ha egyikük sem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor a házasulók egyike a házassági szándékát írásban is bejelentheti a konzulátuson. Amennyiben a házasulók rendelkeznek magyar lakcímmel, nem jelenthetik be a házasságkötési szándékot a konzulátuson. 

1., A házasságkötési szándék bejelentése

A házasságkötési szándékot kizárólag személyesen lehet bejelenteni a konzulátuson, amelyhez előzetesen időpontot kell foglalni. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Alapinformációk" menüpontban találnak információt.

2., A bejelentés feltételei

A házasságkötési szándék bejelentéséhez az alábbiakat kell csatolni:

 • a kék tollal kitöltött, de nem aláírt jegyzőkönyv-nyomtatvány 3 eredeti példányban (a lap alján letölthető)
 • érvényes, az állampolgárságot is igazoló fényképes útiokmány (útlevél, személyazonosító igazolvány, honosítási okirat megfelelő, de a vezetői engedély ill. a bankkártya nem az)
 • születési anyakönyvi kivonat
 • családi állapot igazolása
 • lakcímkártya (ha van)

A családi állapotot az alábbiakkal lehet igazolni:

 • házasságkötési tanúsítvány
 • családi állapot igazolása
 • elvált családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza a válás jogerőre emelkedését is
 • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden iratból eredetit kell bemutatni, amelyet a jegyzőkönyv felvétele után visszaadunk.

Amennyiben a bemutatott dokumentum nem magyar vagy angol nyelvű, úgy a jegyzőkönyv felvételéhez a dokumentum hiteles magyar fordítását és is csatolni kell. A nem magyar dokumentumnak Apostille pecséttel kell rendelkeznie (Fylkesman; Oslóban Fylkesman: Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo).

Kérjük, hogy a jegyzőkönyvet a honlapról előzetesen töltsék le és megfelelően töltsék ki.

3., Az eljárás díja

A házasságkötési szándék bejelentésekor a honlapunkon, a konzuli díjak között megjelölt eljárási díjat kell fizetni.

Amennyiben a házasságkötési szándékot bejelentő magyar állampolgár a családi állapotáról konzuli igazolást is kér, úgy annak konzuli díját is meg kell fizetni.

4., A jegyzőkönyv továbbítása

A házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet a konzulátus továbbítja a házasságkötés tervezett helyszíne szerinti (a jegyzőkönyvben megjelölt) anyakönyvvezetőnek. 
 
Házasságkötés harmadik országban

Amennyiben a tervezett házasságot a magyar állampolgár nem Magyarországon, s nem is Norvégiában köti, a követendő szabályokról az adott ország illetékes hatóságától (anyakönyvvezető) kell közvetlenül felvilágosítást kérni. 

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Ez intézhető a Nagykövetség Konzuli Hivatalában (ld. Házasság magyarországi anyakönyvezése ) vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül.

A magyarországi anyakönyvezés előfeltétele, hogy harmadik országban kötött házasság esetén a házassági anyakönyvi kivonatot hitelesíteni kell. Az 1961. évi hágai egyezmény részes államai esetében a házassági anyakönyvi kivonatot ún. Apostille tanúsítvánnyal látja el az adott ország illetékes szerve. Ennek utólagos beszerzése rendkívül hosszadalmas és költséges lehet, ezért célszerű még helyben, közvetlenül a házasságkötés után beszerezni. 

Kérjük, hogy abban az esetben, ha olyan országban kerül sor a házasságkötésre, amely a hágai egyezménynek nem részese, előzetesen egyeztessenek konzuli osztályunkkal a diplomáciai felülhitelesítés beszerzésére vonatkozóan.

Letölthető adatlapok

Kérelem családi állapot igazolására

Jegyzőkönyv házassági szándék bejelentéséről

Felülhitelesítési kérelem - CSAK, ha apostille pecsétet kérvényez