Kedves Ügyfél! A COVID-19 járványügyi helyzetre tekintettel igyekszünk az ügyfelek számára csökkenteni az ügyintézés során a Konzuli Hivatalban eltölteni szükséges idő hosszát. Időpontfoglalást megelőzően ezért az oldal alján található formanyomtatványokat előre kitöltve, PDF formátumban kérjük elküldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu címre. Csak akkor foglalható időpont, ha a konzulátusi e-mail címről jóváhagyást kapott rá. Amennyiben jóváhagyást kapott a fenti e-mail címről az időpontfoglalásra, papírjai egészen biztosan megfelelően előkészítettek és így ha azokat magával hozza, a konzulátusi ügyintézés rövid és gördülékeny lesz. 

 

Haláleset magyarországi anyakönyvezése

Haláleset magyarországi anyakönyvezése során a születésre vonatkozó eljárásokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1., Amennyiben a külföldön történt halálesetet megelőzően a külföldön történt születés nem volt anyakönyvezve, akkor a két eljárást egyszerre kell kezdeményezni. (Lásd a születés anyakönyvezésére vonatkozó almenü pontot!)

2., Szükséges dokumentumok:

  • eredeti külföldi, halálesetet bejegyző anyakönyvi kivonat (Melding om Dødsfall) Apostille pecséttel, hiteles fordítással.

- (Norvégiában az egyetlen hiteles fordító norvégról magyar nyelvre Molnár Gábor. Telefonszáma: 90 63 34 39, email címe: gmolnar@online.no; Apostille pecsét a www.statsforvartelen.no oldalon található információknak megfelelően szerezhető be. Az irodákra régiós lebontásban lehet rákeresni. pld.: Oslo és Viken: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/)  )

- Melding om Dødsfall kiállítója vidéken a Tingrett, míg Oslóban az Oslo Byfogdembete

  • elhunyt születési anyakönyvi kivonatának másolata
  • kitöltött és aláírt adatlap (a lap alján letölthető)
  • magyar állampolgárság igazolása (útlevél, személyazonosító igazolvány)
  • konzuli díj (megegyezően a születés anyakönyvezésénél leírtakkal)

Halottszállítási engedély

A halottszállítási engedélyhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • kérelem, amely tartalmazza a szállítandó elhunyt nevét, utolsó lakhelyét, - amennyiben ez a külföldi okiratokból kitűnik - a halált okozó betegség megnevezését, a halál napját, azoknak a helységeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a szállítás történik, a szállító jármű (a szállítás módjának) megjelölését, gépjárművel történő szállítás esetén annak rendszámát és a szállítmány kísérőjének megnevezését,
  • a magyar halottvizsgálati bizonyítványnak vagy a halotti anyakönyvi kivonatnak megfelelő és a fogadó országban (Norvégiában) szokásos és használatos okiratot, valamint
  • ha a holttest szállítása Magyarországra történik, a temető befogadó nyilatkozatát.

A halottszállítási engedély kiállításának díját a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél megtalálja.

Letölthető adatlap

Adatlap külföldön történt haláleset magyarországi anyagkönyvezéséhez