Kedves Ügyfél! A COVID-19 járványügyi helyzetre tekintettel igyekszünk az ügyfelek számára csökkenteni az ügyintézés során a Konzuli Hivatalban eltölteni szükséges idő hosszát. Időpontfoglalást megelőzően ezért az oldal alján található formanyomtatványokat előre kitöltve, PDF formátumban kérjük elküldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu címre. Csak akkor foglalható időpont, ha a konzulátusi e-mail címről jóváhagyást kapott rá. Amennyiben jóváhagyást kapott a fenti e-mail címről az időpontfoglalásra, papírjai egészen biztosan megfelelően előkészítettek és így ha azokat magával hozza, a konzulátusi ügyintézés rövid és gördülékeny lesz. 

 

I., Házasság magyarországi anyakönyvezése

Kérjük mindenképpen olvassa el az Alapinformációkban található tájékoztatást is!

Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli hivatala útján kezdeményezheti.

A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.


Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal töltsenek ki és csak a helyszínen írjanak alá!

Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

 1. Eredeti házassági anyakönyvi kivonat Apostille pecséttel, hiteles fordítással
 2. A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 3. Adatlap (a lap alján letölthető)
 4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
 5. Magyar állampolgárság igazolása
 6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolása
 7. Külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása
 8. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel
 9. Konzuli díj
 10. Házassági névviselési forma változása
 11. a Skatteetaten-től egy kimutatás angol nyelven a fødselsnummer adattartalmáról – az ügyfélre vonatkozóan (pontos megnevezése: Central National Register – confirmation of registered information)

A házasság hazai anyakönyvezéséhez – részletesen – a következők szükségesek:

1. Az eredeti házassági anyakönyvi kivonat (Minden esetben be kell mutatni vagy küldeni.) 

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatra van szüksége Apostille pecséttel ellátva és hiteles fordítással.

(Az anyakönyvi kivonatot Norvégiában a Skatteetaten állítja ki, Apostille pecsét a www.statsforvartelen.no oldalon található információknak megfelelően szerezhető be. Az irodákra régiós lebontásban lehet rákeresni. pld.: Oslo és Viken: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/

Norvégiában az egyetlen hiteles fordító norvégról magyar nyelvre Molnár Gábor. Telefonszáma: 90 63 34 39, email címe: gmolnar@online.no

Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI - www.offi.hu) készít hiteles fordítást.

Ha a norvég házassági anyakönyvi kivonat angol nyelvű is, nincs szükség fordításra (de Apostille pecsét ebben az esetben is szükséges).


2. A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata 

3. Kék tollal kitöltött, mindkét fél által (férj, feleség) csak a konzuli hivatalban aláírt adatlap (a lap alján letölthető): Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év-hó-nap sorrend; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (Apostille pecséttel, hiteles fordítással)

Elvált családi állapot igazolására: 

a) válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat.

Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Ezeket az iratokat arra a házastársra vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. Az okiratokat Apostille pecséttel és hiteles fordítással kell ellátni.

(Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár házastárs családi állapotának közokirattal történő igazolását.

5. Magyar állampolgárság igazolása: Érvényes útlevél/személyi igazolvány/egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány fénymásolata, ezek hiányában kitöltött állampolgársági kérdőív az állampolgárság igazolására (letölthető a honlapról). 

6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolására: útlevél.

7. külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása. 

A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a helyi konzulátuson). 

A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező (ill. norvég) házastárs esetén erre nincs szükség. 

8. Erre a formanyomtatványra csak abban az esetben van szükség, ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”. Ezt praktikusan azoknak kell megtenniük, akik magyar állampolgárok, de soha nem rendelkeztek személyi igazolvánnyal, külföldön születtek, vagy Magyarországon születtek, de nagyon hosszú ideje elhagyták Magyarországot és azóta csak útlevelük volt.

9. Konzuli díj

Az eljárásért a honlapon a „Konzuli díjak” résznél meghatározott eljárási díjat kell fizetni.  

10. Házassági névviselési forma változása

Ha a külföldi házassági okiraton nem az a név szerepel, amit használni szeretne, akkor ki kell tölteni a Kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására szolgáló formanyomtatványt (kék tollal, nyomtatott betűkkel), de csak a helyszínen szabad aláírni azt. Amennyiben a névváltoztatás Norvégiában már megtörtént, arról eredeti névváltoztatási okiratot kell hozni hiteles fordítással és Apostille pecséttel ellátva. Ehhez további információért kérjük, keresse fel a honlap vonatkozó menüpontját!


II., Válás magyarországi anyakönyvezése 

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1., Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. 

2., Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

 • a Skatteetaten-től egy kimutatás angolul a fødselsnummer adattartalmáról (pontos megnevezése: Central National Register – confirmation of registered information)
 • magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat
 • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés) hiteles fordítással, Apostille pecséttel (Norvégiában az egyetlen hiteles fordító norvégról magyar nyelvre Molnár Gábor. Telefonszáma: 90 63 34 39, email címe: gmolnar@online.no;
  • Apostille pecsét a Fylkesman-tól kérhető; (Fylkesman Oslóban: 0160 Oslo, Tordenskiolds gate 12.)
 • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • kitöltött és aláírt adatlap (a lap alján letölthető)
 • magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél stb.)
 • konzuli díj (megegyezően a házasságkötésnél leírtakkal)
 • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni
 • ha esetleg a külföldi válási okiraton nem az a név szerepel, amit használni szeretne, akkor kitöltendő a névváltoztatásra vonatkozó nyomtatványt is, melyet szintén szükséges kitölteni kék tollal kitöltve (de csak a helyszínen szabad aláírni). Erre kérjük a honlap vonatkozó menüpontjának megkeresését.

A válás anyakönyvezésére vonatkozóan egyebekben a házasság anyakönyvezésére leírtakat kell figyelembe venni (értsd: további szükséges mellékletek).

3. Az eljárásért a honlapon a „Konzuli díjak” résznél meghatározott eljárási díjat kell fizetni.  

4. A válási okiratról nem kell magyar nyelvű fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott okiratok esetében.

5. Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani.
 

Letölthető adatlapok

Adatlap külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezéséhez

Kérelem házassági névviselési forma megváltoztatáshoz

Adatlap külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról

Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (CSAK igény esetén. Önmagában házasság anyakönyvezéséhez nem szükséges.)

Személyi-és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem (CSAK igény esetén)

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt (csak korábban anyakönyvezett házassághoz - tehát friss házasság mo-i anyakönyvezéséhez nem kell!)