Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a consulate.osl@mfa.gov.hu e-mail címen. Ezen ügyekben ahhoz, hogy minél több ügyfelet tudjunk fogadni, az időpontfoglalást megelőzően az aktuális ügyekre vonatkozó aloldalak alján található formanyomtatványokat előre kitöltve, dátum és aláírás nélkül, PDF formátumban meg kell küldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu címre előzetes egyeztetésre. Azokhoz csatolni kell a szükséges okiratokat (pld. külföldi anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat, stb. Apostille pecséttel, valamint a személyes okiratai(ka)t! Időpont csak akkor foglalható, ha az adott ügytípushoz minden nyomtatvány egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ebben az esetben papírjai egészen biztosan megfelelően előkészítettek, így ha azokat magával hozza, a konzulátusi ügyintézés gyors és gördülékeny lesz.

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezése

A magyar állampolgár külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli hivatala útján kezdeményezheti.

FIGYELEM! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem házasságként, hanem bejegyzett élettársi kapcsolatként lehet anyakönyveztetni!

kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Alapinformációk" menüpontban találnak információt.

A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal töltsék ki és csak a helyszínen írják alá!

Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

  1. Eredeti külföldi okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról Apostille pecséttel hiteles fordítással
  2. A magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata
  3. Adatlap (a lap alján letölthető)
  4. A bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
  5. Magyar állampolgárság igazolása
  6. Nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolása
  7. Külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző családi állapot igazolása
  8. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel
  9. Konzuli díj
  10. a Skatteetaten-től egy kimutatás angol nyelven a fødselsnummer adattartalmáról – önre vonatkozóan (pontos megnevezése: Central National Register – confirmation of registered information)

A bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez – részletesen – a következők szükségesek:

1. Az eredeti külföldi anyakönyvi kivonat Apostille pecséttel, hiteles fordítással (Minden esetben be kell mutatni.) Apostille pecsét a https://www.statsforvalteren.no/ oldalon található információknak megfelelően szerezhető be. Az irodákra régiós lebontásban lehet rákeresni. pld.: Oslo és Viken: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi anyakönyvi okiratra van szüksége. Ha Ön az eljárás végén igényt tart a beadott eredeti dokumentumra, a konzuli osztály a hiteles másolatot továbbítja Magyarországra.


Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).
 

Norvégiában az egyetlen hiteles fordító norvégról magyar nyelvre Molnár Gábor. Telefonszáma: 90 63 34 39, email címe: gmolnar@online.no

Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI - www.offi.hu), készít hiteles fordítást.

Az Aspotille pecsétet biztosító Skatteetaten elérhetősége Norvégiában:

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Telefon/

-           800 80 000 (+47 22 07 70 00)

-           3-as mellék

2. A magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata 

3. Kitöltött, mindkét fél által a konzuli hivatalban aláírt adatlap: Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év-hó-nap sorrend; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. A bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (hiteles fordítással, Apostille pecséttel)

Elvált, vagy megszűnt bejegyzett élettársi kapcsolat családi állapot igazolására: 

a) válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető hatósági határozat, bírósági ítélet vagy közjegyzői végzés; A határozatot hiteles fordítással és Apostille pecséttel kell ellátni.

Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs, vagy bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata.

Ezeket az iratokat arra a félre vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. (Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár fél családi állapotának közokirattal történő igazolását.

5. Magyar állampolgárság igazolása: Érvényes útlevél/személyi igazolvány/egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány fénymásolata, ezek hiányában kitöltött állampolgársági kérdőív az állampolgárság igazolására (letölthető a honlapról). 

6. Nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolására: útlevél.

7. külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét megelőző családi állapot igazolása. 

A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a konzulátuson). 

A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező (ill. norvég) fél esetén erre nincs szükség. 

8. Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”.  Ezt praktikusan azoknak kell megtenniük, akik magyar állampolgárok, de soha nem rendelkeztek személyi igazolvánnyal, külföldön születtek, vagy Magyarországon születtek, de nagyon hosszú ideje elhagyták Magyarországot és azóta csak útlevelük volt.

9. Konzuli díj
 

Az Ügyfelektől azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget. Közös érdekünk, hogy a jelentős ügyfélforgalom minél gyorsabban és zökkenő mentesebben bonyolódjon.
 

Letölthető adatlap

Adatlap külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez

Személyi-és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - Magyarországon élő magyar állampolgár

Személyi-és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - külföldön élő magyar állampolgár

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához