FIGYELEM ! – ÚJ ONLINE IDŐPONTFOGLALÓ RENDSZER

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy 2023. február 1-jétől hitelesítésekkel kapcsolatos ügyekben ügyintézésre időpontot foglalni kizárólag elektronikus úton lehetséges. Időpontfoglaláshoz kérjük lépjen be elektronikus időpontfoglaló rendszerünkbe, az alábbi linkre kattintva! 

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

 

1., Aláírás hitelesítése

Kérjük mindenképpen olvassa el az Alapinformációkban található tájékoztatást is!

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés és a személyazonosság igazolása érvényes fényképes igazolvánnyal. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Alapinformációk" menüpontban találnak információt.

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak n e m áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes, fényképes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja (fényképes bankkártya erre nem alkalmas) illetve magyar lakcímkártyáját bemutassa, amennyiben ilyennel rendelkezik. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. A díjat a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél találhatják meg.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot is. 

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő. 

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

  1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adásvételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
  2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.

2., Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ügyfél által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. 

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége  a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes személyazonosításra alkalmas okmányát (személyi igazolvány, útlevél vagy fényképes jogosítvány) és lakcímkártyáját, ha azzal rendelkezik. Személyazonosság igazolására bankkártya nem alkalmas.


A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.

 

Mellékletek

Felülhitelesítési kérelem - CSAK, ha akar apostille pecsétet anyakönyvi kivonatra