FIGYELEM ! – ÚJ ONLINE IDŐPONTFOGLALÓ RENDSZER

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy 2023. február 1-jétől útlevéllel kapcsolatos ügyekben ügyintézésre  időpontot foglalni kizárólag elektronikus úton lehetséges. Időpontfoglaláshoz kérjük lépjen be elektronikus időpontfoglaló rendszerünkbe, az alábbi linkre kattintva! 

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

Korábban még nem anyakönyvezett gyermekek esetében kérjük, olvassák el a „születés magyarországi anyakönyvezése” menüpontot!

Útlevél igénylése 12 éven aluliak részére


1., Hasznos információk

gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év. 

Gyermeknek útlevélkérelem főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában adható be!

Amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor, úgy kérjük, hogy a „Születés anyakönyvezése” részt olvassák el először!

 

2. Az útlevélkérelem személyes benyújtása, időpontfoglalás a kérelem beadására

A 12 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához, de a gyermeknek nem kell megjelennie. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős magyar bírósági határozat/hiteles fordítása, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó, a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait tartalmazó, két tanú előtt aláírt, az eljárást és annak részleteit megnevező belegyező nyilatkozattal rendelkezik.  A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges vagy a nyilatkozatot végig kék tollal saját kézzel kell írni és a végén aláírni. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő). A nyilakozathoz a lap alján található letölthető minta.

3. Az útlevél eljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az útlevél kiállításának magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét.  Sürgősségi eljárásra a konzulátuson beadott kérelemnél sajnos nincs lehetőség. 

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás
 • átvétel magyarországi okmányirodában
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • személyes átvétel az oslói konzulátuson
 • postázás a Norvégiában található lakcímre a külképviseleti kézbesítést követően.

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 4-8 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat.

Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.
Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél  hosszabb is lehet!

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevélkérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

FIGYELEM! Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (NEM a norvég anyakönyvi kivonat fordításával), úgy először, illetve az útlevélkérelem beadásával egyidejűleg a gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését kell kérelmezni. Kérjük, hogy olvassák el a tudnivalókat a "születés anyakönyvezése" résznél.

Amennyiben a gyermek még nem töltötte be a 6. életévét, és az útlevélkérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg adják be, úgy az útlevél a rendes eljárási idő alatt (5-8 hét) várhatóan kézbesítésre kerül a születés magyarországi anyakönyvezésétől függetlenül.

Ha a gyermek útlevélkérelmének benyújtására a születés anyakönyvezési kérelmével egyidejűleg kerül sor, úgy kérjük, hogy töltsék ki a "Nyilatkozat hat éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez" dokumentumot is.


4. Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 6 éves kor alatt 3 éves, 6-12 éves kor között 5 éves érvényességgel lehet igényelni.

Útlevél érvényessége

6 éves életkor betöltéséig - 3 év;

6-65 éves életkor közöttiek esetén, amennyiben 5 éves útlevelet igényel – 5 év.

Az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.


5. Az útlevéleljárás díja és befizetése

Az útlevéleljárás díja a honlapon található díjtáblázat szerint fizetendő. Az útlevéleljárás díja a családban nevelt gyermekek számának függvényében változik. 

A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, annak a kérelmét visszautasítjuk és az ügyintézés nem indul meg. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, vagy sürgősségi ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miattkerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló angol nyelvű rendőrségi jegyzőkönyvet. 

Kérjük, hogy a díjakra vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot is.

6. Úti okmány iránti igény mellékletei:

 • gyermek érvényes, vagy legfeljebb 1 éve lejárt útlevele, vagy érvényes személyi igazolványa (ha már volt ilyen);
 • lakcímkártya;
 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • a kitöltött és aláírt útiokmány-igénylőlap (lásd lent);
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya, a (magyar állampolgárságú szülő esetében érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél, külföldi esetén útlevél);
 • Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.
 • 2 db színes igazolványkép: Fénykép készítésére 12 év alatti gyermek esetében a konzulátuson nincs lehetőség. A fényképek hátoldalán kérjük a nevet és a születési dátumot feltüntetni. A fényképekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozóan tekintse meg a lap alján található tájékoztatót.
 • konzuli díj megfizetése
 • amennyiben az útlevélkérelmet úgy nyújtják be, hogy a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (anyakönyvezéshez kapcsolódóan, illetve már megindított anyakönyvezés után hat éven aluli gyermekek esetében), úgy a születés anyakönyvezésére vonatkozó almenüben írtak figyelembevétele is szükséges!

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, e-mail útján ( consulate.OSL@mfa.gov.hu ) vagy telefonon megkeresni bennünket.

MELLÉKLETEK: 

Ügyfél adatlap útlevél igényléséhez

Szülői hozzájáruló nyilatkozat kiskorú útlevelének kiállításához

Nyilatkozat 6 éven aluliak számára állandó magánútlevél kiállításához (amennyiben a születés magyarországi anyakönyvezése az útlevélkérelem felvételével párhuzamosan történik)

Tájékoztató az útlevélhez szükséges fényképekkel kapcsolatban