Állampolgárságról történő lemondás ügyében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a konzulátussal a Consulate.osl@mfa.gov.hu e-mail címen!

A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül, PDF formátumban, a felsorolt okiratok (pld. külföldi állampolgárság meglétét igazoló dokumentum vagy külföldi állampolgárság igazolására szolgáló útlevél/személyi igazolvány, valamint magyar okiratok) másolataival együtt meg kell küldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha minden adatlap elkészült és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.   

 A magyar állampolgárságról történő lemondás feltételeit az 2001. évi XXXII. törvény az alábbiakban határozza meg:

  1. az eljárás az érintett személy kezdeményezésére indul meg;
  2. a kérelmezőnek külföldön kell élnie, azaz nem lehet bejelentett magyarországi lakóhelye;
  3. külföldi állampolgársággal, vagy annak ígéretével kell rendelkeznie.

2020. január 1-jével Norvégiában is bevezették a kettős állampolgárság intézményét, így norvég állampolgárság esetén már nem kell lemondani automatikusan a magyarról. Amennyiben mégis a lemondás mellett dönt az ügyfél, azt a következő okiratok, nyomtatványok bemutatásával teheti meg.  

Szükséges dokumentumok, okiratok:

  1. Kitöltött, aláírás, dátum nélküli lemondási kérelem,
  2. Kitöltött, aláírás, dátum nélküli külföldi letelepedésről szóló nyilatkozat,
  3. Magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat eredeti példányban (azt a lemondásra tekintettel a konzulátus bevonja)
  4. Magyar személyi igazolvány és lakcímkártya (ezen okiratok szintén bevonásra kerülnek),
  5. Magyar útlevél – az okiratot az eljárás végéig megtarthat az ügyfél, amennyiben érvényes,
  6. 2 db színes igazolványkép - 3,5 x 4,5, fotópapírra nyomtatva, szemből készítve, fehér háttérrel,
  7. UDI angol nyelvű levele a norvég állampolgárság megszerzésének tényéről vagy norvég útlevél/személyigazolvány a külföldi állampolgárság igazolására,

Az eljárás több hónapot, akár 1 évet is igénybe vehet.

Eljáráshoz kapcsolódó adatlapok, mellékletek:

Lemondás a magyar állampolgárságról

Külföldi letelepedésről szóló nyilatkozat