A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz a nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és az ahhoz szükséges minden okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványt kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd dátum, aláírás nélkül, PDF formátumban (egyszerű csatolmányként, nem fájlmegosztóval) a szükséges okiratok másolataival együtt megküldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha az adatlap véglegesítésre került és a szükséges okiratok rendelkezésre állnak, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.   

Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok vagy külföldi házasságukat Magyarországon még nem anyakönyvezték (és a házasságkötés időpontja későbbre esik mint a gyermek születési dátuma), az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. Fontos leszögezni, hogy a külföldön kötött házasság Magyarországon történő külön erre vonatkozó anyakönyvezés nélkül nem látható a hazai nyilvántartásokban!

Mi az apai elismerő nyilatkozat? Mikor van helye apai elismerő nyilatkozat tételének?

Az anyakönyvvezető  – főszabály szerint – apaként azt a férfit jegyzi be az anyakönyvi nyilvántartásba, akit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a gyermek apjának kell tekinteni.

A Ptk. szerint (4:98-114. §) az, hogy ki tekinthető a gyermek apjának, vélelmeken alapul, ellentétben az anyai pozícióval, amely a születés tényével egyértelműen betöltötté válik. Az apaság a következő, szigorú sorrendet követő vélelmeken alapulhat:

 1. az anya fennálló házassága,
 2. fennálló házasság hiányában az anya megszűnt házassága, ha a gyermek születésétől visszafelé számított 300 napon belül szűnt meg a házasság bontóper útján vagy a férj halálával,
 3. élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás,
 4. apai elismerő nyilatkozat,
 5. az apaság bírósági megállapítása.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot akkor lehet megtenni, ha:

 1. az anya családi állapota hajadon vagy a szülők a gyermek születését követően kötöttek házasságot,
 2.  az anya családi állapota elvált/özvegy és a házasságának jogerős felbontása/házastársának halála, valamint a gyermek születése között legalább 300 nap eltelt, továbbá
 3. a születés nem olyan reprodukciós eljárás (pl. lombikbébi program) eredménye, amelyben a szülők élettársakként vettek részt,
 4. a gyermek tekintetében apaságot megállapító per nincs folyamatban, és
 5. az apa a gyermeknél legalább 16 évvel idősebb.”

I., A kérelem benyújtása

kérelem benyújtására az előzetes egyeztetéseket és azok lezárását követően, kizárólag személyesen kerülhet sor.  

II., Az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez a következő okiratok, nyomtatványok szükségesek:

 1. Szülők érvényes, személyazonosításra alkalmas, fényképes okirata
 2. Kézzel, kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kitöltött adatlap aláírás, dátum nélkül
 3. Családi állapot igazolása - ha az anya elvált családi állapotú, magyar házassági anyakönyvi kivonat bemutatása a válás bejegyzésével vagy jogerős, magyar bírósági végzés a válás tényéről. Ha az anya özvegy családi állapotú, elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata. Amennyiben az anya külföldi állampolgár, angol nyelvű családi állapot igazolás az illetékes hivataltól, Apostille pecséttel.
 4. Apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre - orvosi igazolás eredetiben, angol nyelven, aláírással és pecséttel ellátva, mely tartalmazza a fogantatás és a születés várható időpontját, valamint az anya és apa nevét
 5. Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekregyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata Apostille pecséttel – ha az nem angol, francia vagy német nyelven készült, hiteles fordítással is ellátva (anyakönyvezéshez lásd a vonatkozó menüpontot jelen honlapon)


Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő gondviselőinek szintén jelen kell lennie az ügyintézésnél.

Az apának több, mint 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél;

Fontos! A vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések alapján az eljáró hatóságnak vizsgálnia kell, hogy a gyermek családi jogállása rendezett-e. Az apai elismerő nyilatkozat felvételére csak akkor kerülhet sor, ha a magyar családjogi szabályok alapján senkit nem lehet a gyermek apjának tekinteni. A magyar jogban (Ptk. 4:98-114. §) az, hogy ki tekinthető a gyermek apjának, vélelmeken alapul.  

A hatályos magyar jogban az apaság a következő sortartó vélelmeken alapulhat:

1) az anya fennálló házassága (házastárs/férj az apa),

2) fennálló házasság hiányában az anya megszűnt házassága, ha a gyermek születésétől visszafelé számított 300 napon belül szűnt meg válás útján vagy a férj halálával (volt házastárs/férj),

3) élettársak esetén reprodukciós eljárás,

4) apai elismerő nyilatkozat,

5) az apaság bírósági megállapítása.

Amennyiben a jogszabályok értelmében más személyt kell a gyermek (jogi) apjának tekinteni, mint a (biológiai) apát, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat nem tehető az apaság vélelmének megdöntéséig. Magyarországon az apaság vélelmét bírósági úton lehet megdönteni, azt követően a biológiai apa már teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tesz. A leírt sorrendiség fontos. Az apaság vélelmének megdöntéséhez előzetesen a jogi apa nevére kell anyakönyvezni a gyermeket. A vélelem megdöntése, illetve a biológiai apa nyilatkozata után a gyermeket a biológiai apa nevére lehet anyakönyvezni.

A fent ismertetett tényállások esetén csupán a gyermek jogi apja nevére történő anyakönyvezésben tud a konzulátus eljárni, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat rögzítésében, a biológiai apa nevére történő anyakönyvezésben, továbbá az apaság vélelmének bírósági megdöntésében nem.

Letölthető dokumentumok:

Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre

Apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre

Kitölési segédlet apai elismerő nyilatkozathoz