Egyszerűsített honosítási eljárás esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a consulate.osl@mfa.gov.hu e-mail címen. Ezen ügyekben ahhoz, hogy minél több ügyfelet tudjunk fogadni, az időpontfoglalást megelőzően az aktuális ügyekre vonatkozó aloldalak alján található formanyomtatványokat előre kitöltve, dátum és aláírás nélkül, PDF formátumban meg kell küldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu címre előzetes egyeztetésre. Azokhoz csatolni kell a szükséges okiratokat (pld. külföldi anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat, stb. Apostille pecséttel, valamint a személyes okiratai(ka)t! Időpont csak akkor foglalható, ha az adott ügytípushoz minden nyomtatvány egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ebben az esetben papírjai egészen biztosan megfelelően előkészítettek, így ha azokat magával hozza, a konzulátusi ügyintézés gyors és gördülékeny lesz.

1., Ügyfélfogadás az egyszerűsített honosítási kérelmeknél:

Az egyszerűsített honosítási kérelmek benyújtására kizárólag előzetes időpontegyeztetés alapján van lehetőség.

A többi várakozó ügyfél érdekében nincs lehetőség arra, hogy az adatlapokat a konzulátuson töltsék ki. Azon ügyfeleinknek, akik felkészületlenül érkeznek az ügyintézésre, sajnos nem tudjuk átvenni a kérelmüket, ezért új időpontot kell foglalniuk.


2., Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos információk:

Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos tudnivalókat a www.allampolgarsag.gov.hu vagy a www.bmbah.hu weboldalakon találhatják meg, de egyszerűsített honosítási eljárás során rendszerint az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

1.Kérelmező születési anyakönyvi kivonata hiteles fordítással, Apostille pecséttel (norvég dokumentum esetén Skatteetatentől kérhető);

2.Addig az első felmenőig visszamenőleg a születési, házassági, esetleg  halotti, anyakönyvi kivonat (hiteles fordítással, Apostille pecséttel-Skatteetaten), aki magyar állampolgár volt: lehet szülő, nagyszülő, dédszülő.

Ha például nagyszülő volt magyar állampolgár: szülő születési anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonata, a hivatkozott nagyszülő születési anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata. Fontos, hogy a leszármazási lánc követhető legyen.

3.Kézzel írott magyar nyelvű önéletrajz (adatlap része)

4.2 db színes igazolványkép – 3,5 x 4,5 cm – fehér háttérrel, szemből fotózva, fotópapírra nyomtatva.

5.Érvényes személyazonosító okmánya: jelenlegi útlevele (bankkártya nem megfelelő)

6.Kitöltött adatlapok

  1. Honosítási/visszahonosítási kérelem,
  2. Születés anyakönyvezési kérelme és
  3. ha házas, házasság hazai anyakönyvezési kérelme, illetve
  4. ha kér személyi igazolványt, az erre vonatkozó adatlap kitöltése.

Formanyomtatványokhoz kitöltési segédletek: http://www.allampolgarsag.gov.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=71


Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódóan is szeretnénk felhívni  a figyelmet arra, hogy a folyamatban lévő ügyekben  a konzulátus nem tud az ügy állásáról tájékoztatást adni.


3., Eskütétel

A honosítási okirat megérkezése után a megadott elérhetőségeken a kérelmezőket értesítjük az eskü várható időpontjáról. A kérelmek átvétele, illetve az eskük szervezése folyamatos, sürgősségi eskütételre nincs lehetőség. A gyakorlatban minden esküre várót a honosítási okirat megérkezése utáni első esküre be tudunk hívni.


Aki az állampolgársági eskü után huzamosabb ideig más országban tervezi a tartózkodását, vagy az eskütétel után várhatóan megváltozik a lakcíme, annak célszerű kitöltenie a „Címmódosító nyilatkozat” formanyomtatványt annak érdekében, hogy az anyakönyvi okiratok megfelelő címre kerüljenek kiküldésre.


4., Útlevél igénylése a honosítás után:

Azon honfitársaink, akik már letették az állampolgársági esküt, útlevelet sürgősséggel a honosítási okirat birtokában Budapesten, a Központi Okmányirodában – XIII. kerület, Visegrádi út 110-112. – igényelhetnek (www.nyilvantarto.hukozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu, telefon: +36 (1) 452-3622).

Útlevélkérelmet a konzulátuson előzetes időpontfoglalás alapján lehet benyújtani. A konzulátuson kezdeményezett útlevélkérelmeknél célszerű akkor benyújtani a kérelmet, amikor a kérelmező már rendelkezik legalább a lakcímkártyával is.

Az útlevélkérelem benyújtásával kapcsolatos információk az "Útlevélügyek" menüpont alatt találhatók.

5., Anyakönyvi kivonatok és lakcímkártyák átvétele:

A konzulátus munkatársai az elkészült anyakönyvi kivonatokat folyamatosan postázzák, illetve  értesítik az iratok megérkezéséről az ügyfeleket. Akit nem értesítünk, annak az iratai még nem érkeztek meg. A konzulátusnak nem áll módjában a hazai kiállító hatóságoknál érdeklődni az iratok várható megérkezéséről, ezért kérjük, hogy ilyen kérdésekkel a konzulátust ne keressék. Az okmányok feldolgozását, kiküldését, az értesítéseket a beérkezés sorrendjében intézzük.

6., Nemzeti regisztráció, statisztikai adatszolgáltatás:

A Nemzeti Regiszter célja, hogy egységesen szóljon valamennyi magyarhoz, éljen bárhol a világon. A Nemzeti Regiszter megalkotásának gondolatát az a tény hívta életre, hogy a történelem viharai során a magyar nemzet világnemzetté vált.

Általános felhívás

Ezúton kívánjuk felhívni a figyelmét arra, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének többek között az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten (B2) értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan, segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.

Jelen felhívásunk célja, hogy elősegítse az egyszerűsített honosítási eljárásban a magyar nyelv nem megfelelő mértékű ismeretének hiányából adódó gyakori problémák elkerülését, illetve megelőzze azt, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás törvényi feltételeink – kiemelten a magyar nyelvtudás hiánya – nem kellő ismerete következtében Ön visszaélés áldozatává váljon.

Kérjük, hogy fokozottan figyeljen az egyszerűsített honosítási eljárás valamennyi törvényi kritériumának meglétére kérelme benyújtásakor, fordítson külön gondot a magyar nyelv elsajátítására, mert annak a fentiekben vázolt szinten történő ismerete alól nincs törvényi mentesítés, azt a hatóság minden esetben közvetlenül ellenőrzi. Amennyiben az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggésben információra van szüksége, úgy forduljon bizalommal az illetékes külképviselethez, a kormányhivatalhoz, ahol hiteles felvilágosítást adnak az Ön részére. Kizárólag olyan képviselőt vegyen igénybe ügyeinek képviseletével, aki nem próbálja Önt meggyőzni arról, hogy a magyar nyelvtudás ismerete nélkül is születhet kérelmének helyt adó döntés.

Eljáráshoz kapcsolódó anyagok, mellékletek:

Honosítási-visszahonosítási kérelem

Adatlap honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön történt megszüntetésének anyakönyvezéséhez

Information on the simplified naturalisation process

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

Tájékoztató az adatlap kitöltéséhez