A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül, PDF formátumban (egyszerű csatolmányként, nem fájlmegosztóval) a szükséges okiratok másolataival együtt megküldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha minden adatlap véglegesítésre került és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.   

I., A házasság magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 1. Születés magyarországi anyakönyvezése útlevélkérelemmel
 2. Házassági névviselési forma módosítás
 3. Külföldi letelepedési eljárás / külföldi lakcímváltozás bejelentése

A házasság magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető, fentiekben felsorolt eljárásokról kérjük, mindig olvassa el a jelen honlapon található idevonatkozó menüpontot!!!

II., A kérelem benyújtása
A kérelem benyújtására csak az előzetes egyeztetéseket és azok lezárását követően kerülhet sor.  

Az ügyintézés során sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

III. Külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez a következő okiratok, nyomtatványok szükségesek:

 1. Eredeti, angol nyelvű házassági anyakönyvi kivonat Apostille pecséttel, hiteles fordítással

  Az anyakönyvi kivonatot Norvégiában a Skatteetaten állítja ki

  • https://skatteetaten.no – Folkeregister – Attester og opplysninger – Attester – Vigselsattest
  • Belépés a BankID-vel!
  • A bejelentkezést követően a “Folkeregister” menüpont alatti több opció közül kiválasztható a “vigselsattest flerspråklig” pont

  Arra Apostille pecsét a https://www.statsforvalteren.no/ oldalon található információknak megfelelően szerezhető be. Az irodákra régiós lebontásban lehet rákeresni. pld.: Oslo és Viken:  https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/)

  Nem kell fordítás 

  • az angol, német, vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
  • ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).

  Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt-nél (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett, vagy fordítói tevékenységet végző szolgáltató által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

 2. Adatlap külföldön történt házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez (lap alján található)

  Az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kérjük kitölteni!

 3. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok

  Elvált családi állapot igazolására: korábbi házassági anyakönyvi kivonat a válás bejegyzésével vagy jogerős bírósági végzés magyar nyelven vagy magyar nyelvre fordítva

  Özvegy családi állapot igazolására: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

 4. Felek állampolgárságának igazolása: eredeti, érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány, ezek hiányában magyar állampolgár esetén 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány, honosított magyar állampolgárok esetében honosítási okirat)
 5. Magyar állampolgár eredeti lakcímkártyája
 6. Magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonatának másolata
 7. Skatteetaten kimutatás angol nyelven a fødselsnummer adattartalmáról mindkét félre vonatkozóan (pontos megnevezése: Central National Register – confirmation of registered information)
 8. Kérelem házassági névviselési forma megváltoztatásához adatlap

  Ha a külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasulandók születési nevével kerül kiállításra, de valamelyikük vagy mindkettejük szeretné a házassági nevét megváltoztatni, azt a házasságkötés hazai anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidőben vagy azt követően a későbbiekben is bármikor kérvényezheti a lap alján található adatlap kitöltésével és benyújtásával

 9. Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához

Amennyiben a felek egyike vagy mindketten külföldön élő magyar állampolgárok és adataikban – házassági név vagy lakóhely – változás történik, az erre szolgáló adatlapot is ki kell tölteni és aláírás, dátum nélkül benyújtani.

Letölthető adatlapok

Adatlap külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezéséhez

Kérelem házassági névviselési forma megváltoztatáshoz

Személyi-és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - Magyarországon élő magyar állampolgár

Személyi-és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - külföldön élő magyar állampolgár

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához