Házasság hazai anyakönyvezése esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a consulate.osl@mfa.gov.hu e-mail címen. Ezen ügyekben ahhoz, hogy minél több ügyfelet tudjunk fogadni, az időpontfoglalást megelőzően az aktuális ügyekre vonatkozó aloldalak alján található formanyomtatványokat előre kitöltve, dátum és aláírás nélkül, PDF formátumban meg kell küldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu címre előzetes egyeztetésre. Azokhoz csatolni kell a szükséges okiratokat (pld. külföldi anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat, stb. Apostille pecséttel, valamint a személyes okiratai(ka)t! Időpont csak akkor foglalható, ha az adott ügytípushoz minden nyomtatvány egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ebben az esetben papírjai egészen biztosan megfelelően előkészítettek, így ha azokat magával hozza, a konzulátusi ügyintézés gyors és gördülékeny lesz.

 

I., Házasság magyarországi anyakönyvezése

Kérjük mindenképpen olvassa el az Alapinformációkban található tájékoztatást is!

Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli hivatala útján kezdeményezheti.

A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.


Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal töltsenek ki és csak a helyszínen írjanak alá!

Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

 1. Eredeti házassági anyakönyvi kivonat Apostille pecséttel, hiteles fordítással
 2. A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 3. Adatlap (a lap alján letölthető)
 4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
 5. Magyar állampolgárság igazolása
 6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolása
 7. Külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása
 8. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel
 9. Konzuli díj
 10. Házassági névviselési forma változása
 11. a Skatteetaten-től egy kimutatás angol nyelven a fødselsnummer adattartalmáról – az ügyfélre vonatkozóan (pontos megnevezése: Central National Register – confirmation of registered information)

A házasság hazai anyakönyvezéséhez – részletesen – a következők szükségesek:

1. Az eredeti házassági anyakönyvi kivonat (Minden esetben be kell mutatni vagy küldeni.) 

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatra van szüksége Apostille pecséttel ellátva és hiteles fordítással.

(Az anyakönyvi kivonatot Norvégiában a Skatteetaten állítja ki, Apostille pecsét a https://www.statsforvalteren.no/ oldalon található információknak megfelelően szerezhető be. Az irodákra régiós lebontásban lehet rákeresni. pld.: Oslo és Viken: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/

Norvégiában az egyetlen hiteles fordító norvégról magyar nyelvre Molnár Gábor. Telefonszáma: 90 63 34 39, email címe: gmolnar@online.no

Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI - www.offi.hu) készít hiteles fordítást.

Ha a norvég házassági anyakönyvi kivonat angol nyelvű is, nincs szükség fordításra (de Apostille pecsét ebben az esetben is szükséges).


2. A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata 

3. Kék tollal kitöltött, mindkét fél által (férj, feleség) csak a konzuli hivatalban aláírt adatlap (a lap alján letölthető): Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év-hó-nap sorrend; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (Apostille pecséttel, hiteles fordítással)

Elvált családi állapot igazolására: 

a) válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat.

Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Ezeket az iratokat arra a házastársra vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. Az okiratokat Apostille pecséttel és hiteles fordítással kell ellátni.

(Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár házastárs családi állapotának közokirattal történő igazolását.

5. Magyar állampolgárság igazolása: Érvényes útlevél/személyi igazolvány/egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány fénymásolata, ezek hiányában kitöltött állampolgársági kérdőív az állampolgárság igazolására (letölthető a honlapról). 

6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolására: útlevél.

7. külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása. 

A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a helyi konzulátuson). 

A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező (ill. norvég) házastárs esetén erre nincs szükség. 

8. Erre a formanyomtatványra csak abban az esetben van szükség, ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”. Ezt praktikusan azoknak kell megtenniük, akik magyar állampolgárok, de soha nem rendelkeztek személyi igazolvánnyal, külföldön születtek, vagy Magyarországon születtek, de nagyon hosszú ideje elhagyták Magyarországot és azóta csak útlevelük volt.

9. Konzuli díj

Az eljárásért a honlapon a „Konzuli díjak” résznél meghatározott eljárási díjat kell fizetni.  

10. Házassági névviselési forma változása

Ha a külföldi házassági okiraton nem az a név szerepel, amit használni szeretne, akkor ki kell tölteni a Kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására szolgáló formanyomtatványt (kék tollal, nyomtatott betűkkel), de csak a helyszínen szabad aláírni azt. Amennyiben a névváltoztatás Norvégiában már megtörtént, arról eredeti névváltoztatási okiratot kell hozni hiteles fordítással és Apostille pecséttel ellátva. Ehhez további információért kérjük, keresse fel a honlap vonatkozó menüpontját!

 

Letölthető adatlapok

Adatlap külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezéséhez

Kérelem házassági névviselési forma megváltoztatáshoz

Személyi-és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - Magyarországon élő magyar állampolgár

Személyi-és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - külföldön élő magyar állampolgár

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához