Születés magyarországi anyakönyvezése esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a consulate.osl@mfa.gov.hu e-mail címen. Ezen ügyekben ahhoz, hogy minél több ügyfelet tudjunk fogadni, az időpontfoglalást megelőzően az aktuális ügyekre vonatkozó aloldalak alján található formanyomtatványokat előre kitöltve, dátum és aláírás nélkül, PDF formátumban meg kell küldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu címre előzetes egyeztetésre. Azokhoz csatolni kell a szükséges okiratokat (pld. külföldi anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat, stb. Apostille pecséttel, valamint a személyes okiratai(ka)t! Időpont csak akkor foglalható, ha az adott ügytípushoz minden nyomtatvány egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ebben az esetben papírjai egészen biztosan megfelelően előkészítettek, így ha azokat magával hozza, a konzulátusi ügyintézés gyors és gördülékeny lesz.

 

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. 

Kérjük mindenképpen olvassa el az Alapinformációkban található tájékoztatást!

I., A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása a gyermeknek
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése + útlevélkérelem benyújtása a gyermeknek
 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele + útlevél kérelem benyújtása FIGYELEM! Az apai elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni a konzulátuson


A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető, fentiekben felsorolt eljárásokról kérjük mindig olvassa el a jelen honlapon található vonatkozó menüpontot!!!


II., A kérelem benyújtása


kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Alapinformációk" menüpontban találnak információt.

Az ügyintézés során sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevélkérelem alapján az útlevél 6-8 hét alatt elkészül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár az Ügyfelet terheli.


III., A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

1.Eredeti, több nyelvű születési anyakönyvi kivonat Apostille pecséttel és

a.) Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy 
b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (lap alján letölthető) vagy
c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem (a házasság anyakönyvezési kérelemhez külön adatlapot kell kitölteni - a tudnivalókat a honlapunk megfelelő részénél lehet elolvasni)

2.Adatlap (a lap alján letölthető)

3.Szülők állampolgárságának igazolása (érvényes útlevél, személyi igazolvány, honosítási okirat)

4.Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba (SzL) történő felvételhez (a lap alján letölthető)

a.) Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez vagy

b.) Kérelem külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez (ha a nyilvántartásba vételt külföldön élő magyar állampolgárként kérik, úgy arról az anyakönyvezési kérelem nyomtatvány VI. pontjában is kell nyilatkozni!)

5.Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája

6.Konzuli díj megfizetése (szükség esetén)

7.Útlevél igénylése újszülöttnek

8. További igazolás reprodukciós eljárásból született gyermek esetén


A mellékletek részletezése:

1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat Apostille pecséttel

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti, többnyelvű külföldi születési anyakönyvi kivonatra van szüksége Apostille pecséttel, másolat nem elfogadható.

(Az anyakönyvi kivonatot Norvégiában a Skatteetaten állítja ki, azokra Apostille pecsét a https://www.statsforvalteren.no/ oldalon található információknak megfelelően szerezhető be. Az irodákra régiós lebontásban lehet rákeresni. pld.: Oslo és Viken: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/)


Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett, vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

Többnyelvű születési anyakönyvi kivonat az Altinn-on keresztül is igényelhető:

 1. skatteetaten.no – Folkeregister – Attester og opplysninger – Attester – Fodselsattest
 2. Belépés a BankID-vel!
 3. A bejelentkezést követően a “Folkeregister” menüpont alatti több opció közül kiválasztható a “fødselsattest flerspråklig” pont
 4. A “Fritekst eller kommentarer” menü alatt bejelölhető, hogy Apostille pecséttel kéri az angol nyelvű kivonatot!


Házassági anyakönyvi kivonat vagy apai elismerő nyilatkozat (az alábbi a) b) vagy c) pontból csak egy alkalmazandó)


a.) Magyar házassági anyakönyvi kivonat

Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették. Érvényes magyar házassági anyakönyvi kivonat bemutatása esetén elég csak egy szülő személyes megjelenése a konzulátuson. A gyermek személyes megjelenése nem szükséges.

Ebben az esetben a nem megjelenő szülőtől

- teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (pl.: saját kézzel kék tollal írt és aláírt) Meghatalmazást kérünk, amelyben meghatalmazza a megjelenő szülőt a konzulátuson történő eljárásokra (pl.: születés anyakönyvezésére és útlevélkérelem leadására). A meghatalmazásnak minden érintett fél – meghatalmazó, meghatalmazott és gyermek – összes adatát (szül. hely és idő, anyja neve, lakcíme, útlevél száma) tartalmaznia kell, valamint azt, hogy a meghatalmazás pontosan milyen eljárás megindítására vonatkozik

- a formanyomtatványokat neki is alá kell írnia

- az iratait szükséges bemutatni a konulátuson.

b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

Amennyiben a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően külföldön kötöttek házasságot, amit Magyarországon nem anyakönyveztek, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges a konzuli hivatalban. A formanyomtatvány a honlapról letölthető, ezt eredeti példányban kérjük kitölteni (aláírni a konzulátuson kell személyesen). Ebben az esetben mindkét szülő személyes megjelenése elengedhetetlen a konzulátuson. A gyermek személyes megjelenése nem szükséges.

c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasság magyarországi anyakönyvezésének kérelmével

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd Anyakönyvezés/Házasság magyarországi anyakönyvezése). 

2. Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap („adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez”)

Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

Az adatlapon lakcímként a magyar hatóságok által nyilvántartott címet kell megjelölni! Ha Norvégiában él, Norvégiában van bejelentett lakcíme, de a magyar hatóságok irányába még él a magyarországi lakcíme, akkor a magyar lakcímet kell beírni!

3. Szülők állampolgárságának igazolása 

Érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok. Másolat nem fogadható el a személyes megjelenéskor.
 

A nem EU, norvég, izlandi vagy svájci állampolgároknak minden esetben érvényes útlevelet kell bemutatniuk az ügyintézéshez. A fényképes bankkártya nem fogadható el érvényes személyazonosításra alkalmas okmányként illetve az állampolgárság igazolására sem.

4Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez

a.) Gyermek nyilvántartásba vétele Külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő a magyar hatóságok előtt bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket.

kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen „külföldön élő magyar állampolgár” van feltüntetve.

Abban az esetben, ha a szülők külföldön élő magyar állampolgárnak számítanak, akkor a „Kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum a honlapunkról letölthető.

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket.

Abban az esetben, ha a szülők Magyarországon élő magyar állampolgárnak számítanak, akkor a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum a honlapunkról letölthető. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát.

Kitöltési útmutató a nyomtatványokhoz:

 • az adatlapot a gyermek adataival kell kitölteni, és mindkét szülőnek alá kell írnia;
 • a gyermek lakhelye nem lehet eltérő, mint a szülőké;

Magyarországon élőként bejelentéshez:

 • ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor a választásuk szerint az egyik szülő lakcíme lesz a gyermek lakcíme is;
 • a II-es pontban a szállásadó adatait (neve, minősége, lakcíme és aláírása) kötelezően ki kell tölteni;
 • a II-es pontban a szállásadó az a szülő, aki a regisztrációhoz megadta a magyarországi lakcíme adatait.

Külön kitöltési útmutató az oldal alján található.

c.) Ha mindkét szülő magyar állampolgár és az egyikük bejelentette a végleges külföldi letelepedését, míg a másik szülő nem, úgy a szülők választhatnak, hogy az a.) vagy b.) pont szerint kérik a nyilvántartásba vételt.


5. Magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája

A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját be kell mutatnia.


6. Konzuli díj

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes.

Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, ha ennek megtétele szükséges.

Ha a születés anyakönyvezésével egyidejűleg  útlevélkérelem benyújtására is sor kerül, annak díját is be kell fizetni. Erre vonatkozóan lásd a honlap megfelelő részeit. 

 

7. Útlevél igénylése újszülött részére: Magyar állampolgár szülő újszülött gyermeke részére a születés anyakönyvezése mellett igényelhet útlevelet, külön állampolgársági vizsgálatra nincs szükség.

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal töltsék ki és a személyesen megjelenő szülő csak a konzulátuson írja alá!

Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük hozzanak 2 db színes útlevélképet (3,5x4,5 cm) is fehér háttérrel a gyermekről (fotópapírra nyomtatva) és olvassák el a honlapon az útlevelekre vonatkozó részt!

8. További igazolás reprodukciós eljárásból született gyermek esetén

Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból származik, erről kiállított igazolás szükséges (kórházi zárójelentés nem elégséges, az eljárásban résztvevők nevét és a gyermek születési idejét tartalmaznia kell) - magyar nyelven vagy magyar nyelvű fordítással ellátva,

 

Az ügyfelektől azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget! Amennyiben az adatlap valamely pontjában bizonytalanok és a kérelmet személyesen fogják beadni, úgy a kérdéses részt hagyják üresen.

Hiányosan kitöltött adatlapok esetén az ügyintézéskor igyekszünk segíteni, azonban a kitöltetlen adatlapokkal érkező ügyfelektől a kérelmet nem áll módunkban átvenni.


IV., Adatlapok
 

Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre

Apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre

Adatlap külföldön történt születés anyakönyvezéséhez

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez (abban az esetben, ha mindkét szülő Magyarországon élő és ezt a lakcímkártyája is igazolja vagy egyikük ott élő és oda kérik lakcímnyilvántartásba venni a babát)

Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez (ha legalább az egyik szülő külföldön élő magyar a magyarországi nyilvántartás szerint vagy külföldi állampolgár és oda kérik regisztráltatni a gyermeket)

Nyilatkozat 6 éven aluli gyermekek útlevéligényléséhez

Köldökzsinór program tájékoztató

FÉTÁM kérelem - anyasági támogatás kérelmezéséhez szükséges formanyomtatvány

Szükséges mellékletek FÉTÁM kérelemhez

- 1 db számlakivonat, ami az édesanya nevét, számlaszámát, valamint az IBAN és a SWIFT kódot is tartalmazza,

- 1 db bostedsattest, ami az édesanya nevét és lakcímét tartalmazza.