A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül, PDF formátumban (egyszerű csatolmányként, nem fájlmegosztóval) a szükséges okiratok másolataival együtt megküldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha minden adatlap véglegesítésre került és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.   

I., A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 1. Apai elismerő nyilatkozat megtétele (FIGYELEM! Az apai elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni a konzulátuson!)
 2. Házasság magyarországi anyakönyvezése
 3. Útlevél igénylés benyújtása

A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető, fentiekben felsorolt eljárásokról kérjük, mindig olvassa el a jelen honlapon található idevonatkozó menüpontot!!!

II., A kérelem benyújtása

kérelem benyújtására csak az előzetes egyeztetéseket és azok lezárását követően kerülhet sor.  

Az ügyintézés során sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevélkérelem alapján az útlevél maximum 6-8 hét alatt érkezik meg konzulátusunkra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem jelent garantált eljárási időt, így senki ne vásároljon repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva! Amennyiben az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár az Ügyfelet terheli.

III., A születés hazai anyakönyvezéséhez a következő okiratok, nyomtatványok szükségesek:

1. Eredeti, angol vagy többnyelvű születési anyakönyvi kivonat Apostille pecséttel 

Az anyakönyvi kivonatot Norvégiában a Skatteetaten állítja ki

 • https://skatteetaten.no – Folkeregister – Attester og opplysninger – Attester – Fodselsattest
 • Belépés a BankID-vel!
 • A bejelentkezést követően a “Folkeregister” menüpont alatti több opció közül kiválasztható a “fødselsattest flerspråklig” pont

Arra Apostille pecsét a https://www.statsforvalteren.no/ oldalon található információknak megfelelően szerezhető be. Az irodákra régiós lebontásban lehet rákeresni. pld.: Oslo és Viken:  https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/)

Nem kell fordítás 

 • az angol, német, vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
 • ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt-nél (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett, vagy fordítói tevékenységet végző szolgáltató által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

2. Adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez (lap alján megtalálható)

Az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kérjük kitölteni!

3.  Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba (SZL) vételhez Magyarországon vagy külföldön élő magyar állampolgárként (lap alján mindkettő megtalálható)

a.) Gyermek nyilvántartásba vétele Külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a magyar állampolgár szülők, illetve azok egyike a magyar hatóságok előtt bejelentették végleges külföldi letelepedésüket, bejegyzett állandó lakcímük külföldi cím. A külföldi címre történő bejelentésre akkor is van mód, ha az egyik szülő külföldi állampolgár, külföldi állandó lakcímmel.

A kérelemhez csatolni kell a magyar állampolgárságú szülő(k) magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen „külföldi cím” bejegyzés látható vagy a külföldi állampolgár szülő lakcímigazolását.

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha legalább az egyik szülő rendelkezik állandó magyar lakcímmel, lakcímkártyáján magyar lakcím került feltüntetésre.

Amennyiben egyik szülő sem tulajdonosa a lakcímkártyáján rögzített ingatlannak, az adatlaphoz kötelező csatolni a 3. oldalon található Szállásadói nyilatkozatot! (Annak hiányában a gyermek nem jegyezhető be a kívánt címre!)

A Szállásadói nyilatkozat benyújtható:

 • Ügyfélkapun keresztül
 • konzulátuson személyesen, amennyiben a tulajdonos épp Norvégiában tartózkodik az ügyintézés idején
 • Magyarországon személyesen benyújtva ezen a címen (keddenként ügyfélfogadási időben, ha előtte telefonál és jelzi az érkezését – tel: +36 1 795-4094):

Budapest Főváros Kormányhivatala

Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály

Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó és Adatszolgáltató Osztály

1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.

 • Postai úton megküldve, csatolva ahhoz a tulajdonos okiratai – személyi igazolvány vagy útlevél + lakcímkártya - másolatait a fenti hivatal postacímére címezve: 1475 Budapest, Pf.292.

 4. Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy 

Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették, érvényes magyar házassági anyakönyvi kivonat bemutatása esetén elegendő csak az egyik – magyar állampolgár - szülő személyes megjelenése a konzulátuson a másik szülő meghatalmazásával és eredeti okiratai bemutatásával.

Ebben az esetben a távolmaradó szülőtől teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (pl.: saját kézzel, kék tollal írt és aláírt) meghatalmazást kérünk, amelyben hozzájárulását adja a megjelenő szülőnek a konzulátuson történő eljárások - születés hazai anyakönyvezése, nyilvántartásba vétel és útlevélkérelem - benyújtására. A meghatalmazásnak minden érintett fél – meghatalmazó, meghatalmazott és gyermek – összes adatát (születési hely és idő, anyja lánykori neve, lakcíme, útlevél száma) tartalmaznia kell. A meghatalmazónak a formanyomtatványokat előre alá kell írnia, az eredeti okiratait a személyesen megjelenő szülőnek be kell mutatnia. A meghatalmazott szülő a nyomtatványokat csak a konzulátuson, előttünk írhatja alá.

5. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (lap alján mindkettő megtalálható) vagy

Amennyiben a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően külföldön kötöttek házasságot, amit Magyarországon nem anyakönyveztek, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges. A formanyomtatvány a honlapról letölthető.

A nyilatkozat megtehető a gyermek születése előtt – Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról meg nem született gyermekre – vagy a születés anyakönyvezésével egyidőben – Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre. Előbbi esetében szükséges benyújtani egy szakorvos (szülész-nőgyógyász) által kiállított bizonyítványt (igazolást), mely a fogantatás vélhető és a szülés várható időpontját, valamint a szülők nevét tartalmazza.

A nyilatkozatot 1 példányban, kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kérjük kitölteni és az előzetes egyeztetéseket követően, aláírás, dátum nélkül magukkal hozni! Ehhez az eljáráshoz mindkét szülő személyes megjelenése elengedhetetlen, a gyermek jelenléte azonban 14 év alatt nem szükséges.

6. Külföldi házassági anyakönyvi kivonat angol nyelven, Apostille pecséttel és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem (a házasság anyakönyvezési kérelemhez minden információ és adatlap megtalálható a honlap idevonatkozó oldalán)

7. Szülők állampolgárságának igazolása (eredeti, érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány, honosított magyar állampolgárok esetében honosítási okirat)

8. Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája

9. Nyilatkozat 6 éven aluli gyermek útlevélkérelméhez (lap alján megtalálható)

Magyar állampolgár szülő 6 éven aluli gyermeke részére a születés anyakönyvezése mellett azonnal igényelhet útlevelet.

Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük, hozzanak magukkal 2 db megfelelő minőségű, a 12 éven aluli gyermekek útlevélkérelme menüpont alatt található információknak megfelelő útlevélképet (3,5x4,5 cm) róla, fotópapírra nyomtatva! (12 év alatti gyermekekről a konzulátus technikai okok miatt nem tud fényképet készíteni!)

10. Reprodukciós eljárásból származó gyermek esetén orvosi igazolás az eljárást végző intézménytől eredetiben, magyar vagy angol nyelven, aláírva, pecséttel ellátva

Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból származik, erről kiállított orvosi igazolás szükséges (kórházi zárójelentés nem elégséges, az eljárásban résztvevők nevét és a gyermek születési idejét tartalmaznia kell)

IV., Anyasági támogatás és a FÉTÁM kérelem

Az anyasági támogatás és a FÉTÁM kérelmek elektronikusan is benyújthatók ügyfélkapu regisztráció megléte esetén, a www.magyarorszag.hu oldalon.

Kérelem anyasági támogatás megállapítására

Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt

Személyes ügyintézés esetén az adatlap a lap alján letölthető.

 

V., Adatlapok

Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre

Apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre

Adatlap külföldön történt születés anyakönyvezéséhez

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez (abban az esetben, ha az egyik vagy mindkét szülő rendelkezik magyar állandó lakcímmel és ezt a lakcímkártyája is igazolja és oda kérik lakcímnyilvántartásba venni a babát)

Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez (ha legalább az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár a magyar személy- és lakcímnyilvántartás szerint, amit a lakcímkártyája „külföldi cím” bejegyzése is igazol, vagy külföldi állampolgár, akinek a lakcímét igazolni tudják az eljárás során)

Nyilatkozat 6 éven aluli gyermekek útlevéligényléséhez

Köldökzsinór program tájékoztató

FÉTÁM kérelem - anyasági támogatás kérelmezéséhez szükséges formanyomtatvány

Szükséges mellékletek FÉTÁM kérelemhez

- 1 db külföldi számlakivonat, ami az édesanya nevét, számlaszámát, valamint az IBAN és a SWIFT kódot is tartalmazza,

- 1 db angol nyelvű igazolás a külföldi személy- és lakcímnyilvántartásból (Norvégiában Skatteetaten) az édesanya nevével és lakcímével a külföldi tartózkodás igazolására