Állampolgárság megállapítása iránti kérelem esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a konzulátussal a Consulate.osl@mfa.gov.hu e-mail címen!

A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül, PDF formátumban, a felsorolt okiratok (pld. külföldi anyakönyvi kivonatok, névváltoztatási okirat, egyes országok pld. Norvégia vagy Izland esetében Apostille pecséttel ellátva, valamint a személyes okiratok) másolataival együtt meg kell küldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha minden adatlap elkészült és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.   

I., Az eljárás megindítása, időtartama

Az állampolgárság megállapítása iránti eljárás az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és a magyar állampolgárságot valószínűsítő okiratok (pl. lejárt útlevél, korabeli magyar okmányok, anyakönyvi kivonatok, stb.) csatolásával indul el. Az említett okiratok beszerzése, valamint szükség esetén magyar nyelvre fordíttatása az ügyfél feladata.

Az állampolgárság megállapítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell kezdeményezni – amennyiben ez még nem történt meg korábban - a születés, házasság és esetleges válás hazai anyakönyvezését is az ahhoz szükséges adatlapok kitöltésével és konzulátussal történt előzetes egyeztetésével. A külföldi anyakönyvi kivonatokat eredetiben, hiteles magyar fordítással (angol, német, francia nyelvű okiratok esetén fordítás nem szükséges) és Apostille hitelesítéssel kell csatolni. Ezek segítségével az állampolgárság megállapítása után az eljáró hatóság kiállítja a magyar születési és adott esetben házassági anyakönyvi kivonatot is.

Az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a nagykövetségnek nem áll módjában meggyorsítani. Ha az állampolgársága fennállását kéri igazolni, az eljárás eredményeként három évig érvényes állampolgársági bizonyítványt állít ki a magyar hatóság. A magyar útlevél kiállítására csak a magyar állampolgárság megállapítását követően kerülhet sor.

Magyar állampolgársága fennállásának megállapítása ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes. 

II., Az eljárás díja

Az állampolgársági bizonyítvány kiállításáért a honlapon, a „Konzuli díjak” pont alatt szereplő eljárási díjat kell fizetnie. Amennyiben bizonyítványra nincs szüksége, az eljárás díjmentes.

III., Szükséges dokumentumok

  1. Kérelem formanyomtatvány (letölthető a lap alján). Kérjük az adatlapot a magyar nyelv szabályai szerint (Névsorrend: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév; Dátumsorrend: év, hó, nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.
  2. Érvényes, fényképpel ellátott, személyazonosításra szolgáló okmány (pld: norvég, román vagy egyéb nemzeti útlevél, személyi igazolvány)
  3. Mindazon dokumentumok, amelyek igazolják a családi kapcsolat fennállását a magyar állampolgárságú szülő és a kérelmező között
  4. Kérelmező magyar okiratai (több éve lejárt útlevél, igazolvány, anyakönyvi kivonatok)
  5. Kérelmező születésének, házasságának, válásának magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok (adatlapok a születés, házasság, válás hazai anyakönyvezéséhez, eredeti, többnyelvű anyakönyvi kivonatok – Norvégia, Izland esetében Apostille pecséttel), de norvégról igen. (Hiteles fordító Norvégiában: Molnár Gábor; tel.: 90 63 34 39 e-mail: gmolnar@online.no )

Letölthető adatlapok:

Állampolgárság igazolásai iránti kérelem

Adatlap a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön történt megszüntetésének anyakönyvezéséhez