Névváltoztatással kapcsolatos ügyekben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a consulate.osl@mfa.gov.hu e-mail címen. Ezen ügyekben ahhoz, hogy minél több ügyfelet tudjunk fogadni, az időpontfoglalást megelőzően az aktuális ügyekre vonatkozó aloldalak alján található formanyomtatványokat előre kitöltve, dátum és aláírás nélkül, PDF formátumban meg kell küldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu címre előzetes egyeztetésre. Azokhoz csatolni kell a szükséges okiratokat (pld. külföldi anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat, stb. Apostille pecséttel, valamint a személyes okiratai(ka)t! Időpont csak akkor foglalható, ha az adott ügytípushoz minden nyomtatvány egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ebben az esetben papírjai egészen biztosan megfelelően előkészítettek, így ha azokat magával hozza, a konzulátusi ügyintézés gyors és gördülékeny lesz.

 

1., Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. Két lehetséges esete van: a magyar névről magyar névre, vagy a magyar névről külföldi hangzású névre változtatás.

A norvég szabályok szerinti névváltoztatás a magyar jog szempontjából nem bír jelentőséggel, az ügyfélnek magyar névváltoztatási eljárást kell kezdeményeznie. A norvég névváltoztatás alapján semmilyen magyar eljárást nem lehet lefolytatni, s arra sincs alanyi joga az ügyfélnek, hogy a norvég névváltoztatásban szereplő nevét engedélyezze a magyar hatóság.

FIGYELEM!!! Amennyiben külföldi házasságkötése során külföldi anyakönyvi kivonatban megjelenő módosított nevét szeretné Magyarországon anyakönyveztetni, a „Házasság magyarországi anyakönyvezése” menüpontban tájékozódjon!

1.,A) Születési név változtatása magyar névről magyar hangzású névre

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.


A kérelem benyújtásához szükséges:

 • Személyes megjelenés
 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
 • Lakcímkártya (ha van)
 • ha a névváltozás Norvégiában már megtörtént, akkor erről egy hivatalos névváltozási okirat a norvég hatóságoktól Apostille pecséttel és hiteles fordítással (Ez vonatkozik a házasságkötéskor nem, csak azt követően megváltoztatott névre, illetve a születési családi- és/vagy utónévváltozásra is. Apostille pecsét a www.statsforvartelen.no oldalon található információknak megfelelően szerezhető be. Az irodákra régiós lebontásban lehet rákeresni. pld.: Oslo és Viken: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/)

          (az egyetlen hiteles fordító Norvégiában Molnár Gábor: email: gmolnar@online.no tel.: 90 63 34 39)

 • Amennyiben a név nevelőszülő neve, szükséges egy nyilatkozat a szülőtől – kézzel, kék tollal írva, amelyben hozzájárul a vezetékneve felvételéhez (ebben mind a saját, mind a gyermeke összes adata – szül. név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcíme, személyazonosításra szolgáló okirata száma) szerepel;
 • 1 db Nyilatkozat a Kérelmezőtől – szintén kézzel és kék tollal megírva, melyben megindokolja, miért választja az új vezetéknevet (szintén feltüntetve a személyes adatait).

 

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” részben megtalálható. Amennyiben nem először kerül sor a név megváltoztatására, az eljárási díj magasabb. 

1.,B) Születési név megváltoztatása magyar névről idegen hangzású névre

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.


A jogszabály esetén idegen hangzású nevet kizárólag az ügyfél rendkívüli méltánylást érdemlő körülményei esetén engedélyeznek. Így például önmagában az, hogy az Norvégiában egy norvég hangzású névvel könnyebb élni, nem elegendő. Javasoljuk ezért, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjenek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban a névváltozás lehetőségéről. 

A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező végleges külföldi letelepedését bejelentette, vagy a névváltoztatási kérelemmel egyidejűleg megteszi. A külföldi letelepedés bejelentéséért a díjtáblázatban meghatározott külön díj fizetendő. 


A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • A név Norvégiában történt korábbi megváltoztatása esetén dokumentum a névváltoztatásról Apostille pecséttel, hiteles fordítással
 • Amennyiben a név nevelőszülő neve, szükséges egy nyilatkozat a szülőtől – kézzel, kék tollal írva, amelyben hozzájárul a vezetékneve felvételéhez (ebben mind a saját, mind a gyermeke összes adata – szül. név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcíme, személyazonosításra szolgáló okirata száma) szerepel;
 • 1 db Nyilatkozat a Kérelmezőtől – szintén kézzel és kék tollal megírva, melyben megindokolja, miért választja az új vezetéknevet (szintén feltüntetve a személyes adatait).

 

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható. Ismételt névváltoztatás esetén magasabb díjat kell fizetni. 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

Norvégiában egyetlen hivatalosan is elismert fordító található, akinek a neve és az elérhetőségei a következők (amennyiben Norvégiában már megtörtént a névváltoztatás): Molnár Gábor; e-mail: gmolnar@online.no ; tel.: 90 63 34 392., Házassági névviselési forma megváltoztatása

2.,A) Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg. 


2.,B) Házasságban viselt név megváltoztatása
FIGYELEM!!! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság magyarországi anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét (lásd jelen honlap vonatkozó menüpontja!).

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. 

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.


A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
 • Lakcímkártya (ha van)

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható („Házassági névviselési forma megváltoztatása”). 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

2.,C) Házassági név módosítása a házasság megszűnése után

A magyar állampolgárnak a válást követően is lehetősége van a házassági neve módosítására a jogszabályban előírt névviselési formák választásának valamelyikével. 

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak időpont egyeztetése alapján kerülhet sor.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján  letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható („Házassági névviselési forma megváltoztatása”). 
 

Adatlapok a névváltoztatási eljárásokhoz:

Nagykorú kérelme születési család- és/vagy utónév megváltoztatására

Kiskorú kérelme születési család- és/vagy utónév megváltoztatására

Kérelem házassági névviselési forma változtatására

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához