A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül, PDF formátumban (egyszerű csatolmányként, nem fájlmegosztóval) a szükséges okiratok másolataival együtt megküldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha minden adatlap véglegesítésre került és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.   

FIGYELEM! Amennyiben a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság magyarországi anyakönyvezése még nem történt meg, úgy először a házasságot kell az erre vonatkozó oldalon található információk alapján anyakönyveztetni, majd ezt követően kérhető a válás bejegyzése. A két eljárás az előkészítést követően egyszerre is kezdeményezhető. 


Külföldön felbontott házasság hazai anyakönyvezéséhez a következő okiratok, nyomatványok szükségesek:

 

 1. Válást igazoló eredeti okirat (válási okirat, jogerős bírósági végzés) hiteles fordítással, Apostille pecséttel (Norvégiában az egyetlen hiteles fordító norvégról magyar nyelvre Molnár Gábor. Telefonszáma: 90 63 34 39, email címe: gmolnar@online.no)

  (A válási okiratot Norvégiában a területileg illetékes Statsforvalteren állítja ki és arra az  Apostille pecsét is ott kérvényezhető a hivatal weboldalán található információk alapján https://www.statsforvalteren.no/ .

  Az irodákra régiós lebontásban lehet rákeresni. pld.: Oslo és Viken: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/

  vagy a válás tényét tartalmazó eredeti külföldi házassági/válási anyakönyvi kivonat (az angol, francia vagy német nyelven kiállított anyakönyvi kivonatokhoz nincs szükség fordításra. Egyéb esetekben hiteles fordítás csatolása is szükséges.

  Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt-nél (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett, vagy fordítói tevékenységet végző szolgáltató által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

 2. Skatteetaten kimutatás angol nyelven a fødselsnummer adattartalmáról (pontos megnevezése: Central National Register – confirmation of registered information)
 3. Magyar eredeti házassági anyakönyvi kivonat 
 4. Adatlap külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról, dátum és aláírás nélkül (a lap alján letölthető)
 5. Felek állampolgárságának igazolása: eredeti, érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány, ezek hiányában magyar állampolgár esetén 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány, honosított magyar állampolgárok esetében honosítási okirat)
 6. Magyar állampolgár eredeti lakcímkártyája
 7. Magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonatának másolata
 8. Kérelem házassági névviselési forma megváltoztatásához adatlap

  Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni (például újra a lánykori nevét használná), ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is ki kell tölteni és be kell nyújtani aláírás, dátum nélkül.

 9. Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához

  Amennyiben a felek egyike vagy mindketten külföldön élő magyar állampolgárok és adataikban – házassági név vagy lakóhely – változás történik, az erre szolgáló adatlapot is ki kell tölteni és aláírás, dátum nélkül benyújtani.

Letölthető adatlapok

Adatlap külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról

Kérelem házassági névviselési forma megváltoztatáshoz

Személyi-és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - Magyarországon élő magyar állampolgár

Személyi-és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - külföldön élő magyar állampolgár

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításáho