Válás hazai anyakönyvezése esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a consulate.osl@mfa.gov.hu e-mail címen. Ezen ügyekben ahhoz, hogy minél több ügyfelet tudjunk fogadni, az időpontfoglalást megelőzően az aktuális ügyekre vonatkozó aloldalak alján található formanyomtatványokat előre kitöltve, dátum és aláírás nélkül, PDF formátumban meg kell küldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu címre előzetes egyeztetésre. Azokhoz csatolni kell a szükséges okiratokat (pld. külföldi anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat, stb. Apostille pecséttel, valamint a személyes okiratai(ka)t! Időpont csak akkor foglalható, ha az adott ügytípushoz minden nyomtatvány egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ebben az esetben papírjai egészen biztosan megfelelően előkészítettek, így ha azokat magával hozza, a konzulátusi ügyintézés gyors és gördülékeny lesz. 

Válás magyarországi anyakönyvezése 


A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1., Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. 

2., Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

  • a Skatteetaten-től egy kimutatás angolul a fødselsnummer adattartalmáról (pontos megnevezése: Central National Register – confirmation of registered information)
  • magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat
  • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés) hiteles fordítással, Apostille pecséttel (Norvégiában az egyetlen hiteles fordító norvégról magyar nyelvre Molnár Gábor. Telefonszáma: 90 63 34 39, email címe: gmolnar@online.no;
  • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
  • kitöltött és aláírt adatlap (a lap alján letölthető)
  • magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél stb.)
  • konzuli díj (megegyezően a házasságkötésnél leírtakkal)
  • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni
  • ha esetleg a külföldi válási okiraton nem az a név szerepel, amit használni szeretne, akkor kitöltendő a névváltoztatásra vonatkozó nyomtatványt is, melyet szintén szükséges kitölteni kék tollal kitöltve (de csak a helyszínen szabad aláírni). Erre kérjük a honlap vonatkozó menüpontjának megkeresését.

A válás anyakönyvezésére vonatkozóan egyebekben a házasság anyakönyvezésére leírtakat kell figyelembe venni (értsd: további szükséges mellékletek).

3. Az eljárásért a honlapon a „Konzuli díjak” résznél meghatározott eljárási díjat kell fizetni.  

4. A válási okiratról nem kell magyar nyelvű fordítás az angol, német, vagy francia nyelven kiadott okiratok esetében.

5. Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani.
 

Letölthető adatlapok

Adatlap külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról

Kérelem házassági névviselési forma megváltoztatáshoz

Személyi-és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - Magyarországon élő magyar állampolgár

Személyi-és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - külföldön élő magyar állampolgár

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához